Zdravé fórum

Občanská platforma pro obnovení normálního života

Vraťme děti do škol a zemi do normálu!

Zachraňme Česko pro naše děti, než bude pozdě FAQ - Časté dotazy

Očkování

Může se mě zaměstnavatel (spolupracovník) ptát, jestli jsem očkovaný?

Ptát se může, ale zásadně neodpovídejte - je to osobní každého a informace o vašem zdravotním stavu kterou nemá právo nikdo znát.


Může zaměstnavatel podmiňovat mou práci očkováním?

Ze zákona nemůže. Nejlépe je na dotaz ohledně očkování neodpovídat - tedy se nikdy nedozví, jestli jsem očkovaný, nebo ne. Je to osobní věc.


Musím se někomu prokazovat, že jsem očkován? 

Ne. Informace o zdravotním stavu, včetně informací o očkování, jsou součástí zdravotní dokumentace a jsou zásadně chráněné tzv. lékařským tajemstvím.. K těmto informacím má přístup např. Váš ošetřující lékař a osoby výslovně uvedené v zákoně o poskytování zdravotních služeb (§ 65 odst. 2). Mezi oprávněnými osobami není ani policie, dokonce ani soud, nicméně jsou mezi nimi osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které jsou zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, při výkonu státního zdravotního dozoru. Při výkonu kontroly např. Krajskou hygienickou stanicí tedy prokazovat své očkování povinen nikdo není, nicméně zaměstnanci KHS jsou oprávněni si tento údaj ze zdravotní dokumentace zjistit. Nadále však platí, že nikdo (vč. orgánů veřejné moci) nemá právo předpokládat, pokud mu dobrovolně neposkytnete informaci ze své zdravotní dokumentace, že se dopouštíte protiprávního jednání.  


Ochrana úst


Může škola vyžadovat po dětech chirurgickou roušku, nebo respirátor?

Škola ani žádný její pracovník (a ani žádný jiný člověk či orgán veřejné moci) není oprávněn vyžadovat nošení roušek či respirátorů, s výjimkou orgánů ochrany veřejného zdraví (tedy krajských hygienických stanic). Ani tyto orgány však nejsou oprávněny použít donucovacích prostředků, tj. mohou maximálně zahájit správní řízení. 


Musím za současné situace nosit respirátor v nákupním centru, obchodě a MHD? A může mě někdo z provozovny/nákupního centra vykázat? A co dělat, když na mě zavolá policii?

Vykázat právo vás nemá nikdo. Policie (státní i obecní) Vás může tzv. ztotožnit (ověřit Vaši identitu) a předat informaci o podezření ze spáchání přestupku do správního řízení. Vymáhat nasazení roušky, nebo vykázat právo nemá. 


Restaurace


Může pracovník hygieny požadovat prokázání totožnosti? Pokud ne, má přítomný policista právo mu vaše údaje předat?

Povinnost prokazovat totožnost má fyzická osoba, která je předmětem kontroly nebo která může přispět ke splnění účelu kontroly. 


Musím při kontrole (v restauraci), prováděné Krajskou hygienickou stanicí prokazovat, že jsem očkován nebo že jsem absolvoval negativní test? 

Ne. Kontrola prováděná KHS je paralelou přípravného řízení v trestních věcech, či zjišťování podkladů pro řízení o přestupku. Nikdo nesmí být nucen k podání vysvětlení nebo k výslechu, pokud by tím sobě nebo osobě jemu blízké způsobil nebezpečí stíhání. Stejně tak nesmí být nikdo nucen předkládat důkazy, které by snad prokazovaly spáchání přestupku nebo trestného činu, jedná se o tzv. zásadu zákazu sebeobviňování. Pokud tedy pracovník KHS bude požadovat, abyste cokoli předložili, odmítněnte s odkazem na zásadu zákazu sebeobviňování. Nutno podotknout, že v takovém případě Vás správní orgán nesmí automaticky považovat za pachatele trestného činu nebo přestupku. Je povinností orgánu Vám spáchání přestupku prokázat, nemůže Vás ale nutit, abyste se usvědčili sami.  (detailně zde)

©  2021 - Zdravé fórum