Zdravé fórum

Občanská platforma pro obnovení normálního života

Vraťme děti do škol a zemi do normálu!

Zachraňme Česko pro naše děti, než bude pozdě Co jsme už udělali

Co plánujeme

 • Pokračování v boji za svobodu
 • Burcování apatické většiny - jediná cesta z pandemie
 • Demonstrace a protestní akce
 • Pomoc lidem, kteří se dostali do problémů v souvislosti s covidem
 • Kampaně, letáky, zpravodaj
 • Osvětové texty - protiváha propagandě
 • Newsletter
 • Právní postupy a žaloby
  • postup pro zajištění práva dětí na vzdělání bez nesmyslných omezení
  • doporučení rodičům, školám apod.
  • žaloby proti nezákonným opatřením MZ ČR a vlády
  • žaloby proti zásahům do práv konkrétních lidí (vč. zveřejňování vzorů apod.)
  • postup pro ochranu dalších základních práv a svobod
  • žaloby proti nezákonným opatřením
  • žaloby proti zásahům
  • ochrana práv dotčených osob
  • žaloby v konkrétních situacích na pomoc konkrétním lidem
  • doporučení, jak postupovat v problematických situacích
  • vyvození odpovědnosti za porušení práv
  • kompenzace za nouzový stav i protiprávní omezování
  • trestní oznámení za činy související s koronakrizí
  • podání k příslušným regulátorům (Nejvyšší kontrolní úřad apod.)
  • mezinárodní spolupráce
  • vyvození odpovědnosti z popření základního práva na volný pohyb osob a služeb v rámci EU a Schengenského prostoru
  • užší výměna informací o opatřeních v jednotlivých zemích EU, jejich účinnosti, právní rámec apod.

©  2021 - Zdravé fórum