Vraťme zemi do normálu!

Zachraňme Česko pro naše děti, než bude pozdě Aktuálně podepsali
k datu 22.11.2021

20 274

Lékaři

355

Zdravotní sestry

309

Studenti
315

Pedagogové
1214

Podnikatelé
456

OSVČ
1001

Důchodci
564

29. října 2020 jsem s několika dalšími lidmi založil tuto petici.
Postupem času se k nám přidávalo stále více lékařů, vědců, právníků, umělců, ředitelů škol, učitelů, ekonomů a desítek lidí z dalších profesí, kterým nebylo lhostejné, co se v této zemi děje.


Aktivity a administrativa s tím spojená se začaly rozrůstat a proto jsme se rozhodli založit tuto občanskou iniciativu (spolek), která by všechny naše aktivity zastřešovala a umožňovala nám lépe lidi spojovat a na aktuální situaci reagovat.


Tolik diskutovaná otázka očkování nebyla tehdy ještě vůbec aktuální, proto v petici není zmíněna. Jsme ale zásadně pro naprostou dobrovolnost a jakýkoli nátlak a manipulace na lidi, je v tomto ohledu zcela nepřijatelná.


Pokud nám budete chtít jakkoli pomoci, budeme rádi a děkujeme.
Jan Tománek


Nová výzva lékařů - podzim 2021
Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-19, kteří nás podporují a my podporujeme je.

Originální text petice z října 2020
Vraťme děti do škol a zemi do normálu!

My, níže podepsaní, se domníváme, že není možné nadále udržovat stav, který u nás od jara 2020 panuje.

Drastické vládní kroky mají nedozírné dopady na všechny občany a zvláště nižší příjmové skupiny. Ohromné škody jsou už nyní nejen v majetkové, ale také ve společenské, rodinné, kulturní a psychické rovině všech obyvatel země. 

Chaotická vládní opatření neustálého uzavírání a rozvolňování celé země, kvůli nemoci s relativně nízkou smrtností, nejsou nadále možná a dlouhodobě udržitelná.


Není možné chránit malé procento populace tak, že se zničí životy všech ostatních.


Požadujeme!

1) Okamžitý návrat žáků a studentů do škol - bez podmínek!

 • Právo na vzdělání je základním sociálním právem a je zakotveno v čl. 33 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod a nemůže být podmíněno rouškou, nebo testem. 
 • Online výuka není v žádném případě plnohodnotnou alternativou.
 • Vládní opatření se týká 1.000.000 žáků ZŠ, 400.000 SŠ a 300.000 VŠ.
 • Jsme jedna z mála zemí EU, kde jsou školy zavřené - vláda dodnes, přes mnohé žádosti, nezveřejnila žádný relevantní dokument, nebo studii, proč je třeba mít školy zavřené.
 • Opatření je škodlivé pro psychický vývoj dětí a jejich vzdělání. 
 • Jako zdroj nákazy jsou školy zcela zanedbatelné, dle dat ministerstva, pouze 1,4 % - 4,8 % všech nákaz. 
 • Pro děti není covid-19 nebezpečný - pouze roušky a respirátory jsou pro děti škodlivé.
 • Opatření představuje velký zásah pro matky samoživitelky i zdravotnický personál jak v nemocnicích, tak v sociálních službách.
 • Děti mohou trávit čas s prarodiči a vystavit je tak zbytečnému riziku.


2) Cílenou ochranu rizikových skupin

 • Po konzultaci s lékaři vytipování rizikových osob (např. praktickými lékaři).
 • Toto pokládáme za první krok k cílené ochraně - protože právě tito lidé končí primárně v nemocnicích a zaplňují jejich kapacity.  (Např. rozdělit pacienty do několika skupin podle rizikovosti - vycházet z dat a zkušenosti lékařů, aby určili, které komorbidity jsou nejrizikovější).
 • Dle počtu potenciálně rizikových osob konečně zvolit vhodnou strategii cílené ochrany a prevence. 
 • Tuto strategii cílené ochrany začít okamžitě uplatňovat, místo testování dalších tisíců bezpříznakových osob v neohrožené skupině. (I dnes po více jak roce se tak stále neděje!).
 • Detailní návrh řešení problému musí být konsensem odborníků z mnoha odvětví - ne pouze jedné úzce zaměřené skupiny vládních vědců.


3) Rozvolňování opatření a postupný návrat země do normálu

 • Rozvolňování aplikovat postupně - ruku v ruce s cílenou, ale dobrovolnou ochranou rizikových skupin obyvatel.
 • Objektivní a vyvážené informování veřejnosti bez lhaní, přešlapů a zbytečného a nesmyslného strašení.
 • Nezasahování do Ústavních práv a svobod.
 • Žádáme naprostou otevřenost všech relevantních dat, která stát v souvislosti s pandemií získává - včetně dat o skutečných kapacitách nemocnic.
 • Virus tady s námi bude pravděpodobně napořád. Žádáme proto hledání a přijímání cílených a dlouhodobě udržitelných opatření - formou dobrovolnosti a nikoli příkazu, a která nebudou devastovat společnost a budou fungovat i po návratu země do normálu.

Další možná řešení


Pokud nám chcete jakkoli pomoci - více informací zde.

Autoři

Jan Tománek
táta 2 dětí, spisovatel a režisér

Věra Komárová
máma 3 dětí, podnikatelka

Karel Janeček

táta 4 dětí, matematik, pedagog

Hlavní signatáři a podporovatelé petice

Petr Zuska

táta 2 dětí, choreograf - bývalý šéf baletu ND


Tomáš Nielsen

táta 3 dětí, právník - advokát


Jan Nevrkla

táta 3 dětí,
ředitel a šéftrenér ČESKÉHO PARA PLAVÁNÍ


Vendula Zahumenská

máma 2 dětí, právnička


David Zahumenský

táta 2 dětí, advokát


Margit Slimáková

máma 3 dětí, specialistka na zdravotní prevenci


Zuzana Kocumová
máma, sportovkyně - olympionička 


Radka Fišarová

máma 1 dítěte, zpěvačka


Zdeňka Žádníková-Volencová

máma 4 dětí, herečka

Nadační fond Zdeňky Žádníkové 


Karel Hanzlík

táta 2 dětí, starosta Městské části Praha 16 


Karolína Bosáková

 máma 2 dětí, ředitelka nadace Happy Hearts 


David Huf

táta 2 dětí, fitness trenér


Daniela Révai

máma 2 dětí, moderátorka a reportérka


Kateřina Haring

máma, prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek


Klára Kolouchová
máma 2 děti, horolezkyně


Marcela Krplová

máma 2 dětí, podnikatelka


Martina Sajdlová

máma 2 dětí, podnikatelka


Silvia Průšková
máma 3 dětí, umělkyně


Marta Hlávková

máma 4 dětí, obchodnice


Magdalena Vokáčová
máma, art terapeut a kouč


Mgr.Vladimír Mrkvička
advokát


Mgr. Lenka Trkalová

advokátka


Filip Staněk

tanečník a pedagog


PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.
máma a babička

publicistka, tajemnice - česká hudební rada


Prof. Mudr. Jiří Beran, CSc.

táta autisty, profesor epidemiologie

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., EDIC

táta 3 dětí, intenzivista
Vedoucí intenzivní péče centra pro Covid-19


MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
máma 4 dětí, mikrobioložka a viroložka 


prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

děda 7 vnoučat, kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu.


MUDr. Jan Hnízdil

táta, internista a rehabilitační lékař


MUDr. Vít Mareček

táta 4 dětí, pohotovostní a
praktický lékař

MUDr. Šimon Reich

táta 2 dětí
specialista na klinický EBM výzkum


MUDr. Soňa Peková, PhD.

máma, molekulární genetička 


MUDr. Eva Bojanovská

máma 2 dětí, kardioložka


MUDr. Jana Cibulková

stomatolog


MUDr. Kamila Součková

máma 3 dětí, ARO - Bulovka


Jaroslava Toutonghi, MA, MBA
máma 3 dětí, psycholog 


Vendula Pončíková
zdravotní sestra - ARO - specialistka ARIP


MUDr. Michal Schreier

táta 3 dětí, rehabilitační lékař


MUDr. Lukáš Dostal
táta 4 dětí, internista


Věra Výdová
máma 2 dětí, zdravotní sestra - ARO
pracující s COVID-19 pacienty


MUDr. Milan Pastucha
táta 3 dětí, vedoucí ortopedie


MUDr. Bohumír Šimík
táta 2 dětí, zubní lékař


MUDr. Lumír Žila
táta 3 dětí, gynekolog

MUDr. Jaroslav Konečný
táta 2 dětí, praktický lékař pro dospělé

MUDr. Hana Štefaničová
máma 2 dětí, kardioložka


MUDr. Jan Brodníček
táta 8 dětí, praktický a plicní lékař


MUDr Ludmila Bendová
internistka


MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
táta 3 dětí, gynekolog


MUDr. Jana Gandalovičová
máma 4 dětí, kardioložka


MUDr. Kateřina Kulhánková
máma 2 dětí, praktická lékařka


MUDr. Marta Šimůnková
máma 2 dětí, babička 5 vnoučat
pediatr, redaktorka odborného vydavatelství


MUDr. Kateřina Lucká
máma 4 dětí, lékařka praktikující celostní medicínu, psychoterapeutka

Jiří Růžička
táta, senátor
ředitel gymnázia Jana Keplera
600 studentů


Petr Pávek
táta, poslanec PSP
Výbor pro zdravotnictví


Eva Špačková
máma, místostarostka Prahy 1
Radní za školství


Alice Aronová
máma 2 dětí, VŠ pedagog


Michal Šteffl
táta 2 dětí, VŠ pedagog
vedoucí katedry UK


Dita Sudová

máma 3 dětí, pedagog


Ivan Langr

táta, otčím 5 dětí,  náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch - Liberec


Vlaďka Zalabáková Tvrdíková
máma 2 dětí, ředitelka jazykové školy
340 studentů


Ivo Petrů

táta 3 dětí, VŠ pedagog
Filosofická fakulta Jihočeské university


Kateřina Staňková

máma 2 dětí, zástupkyně ředitele ZŠ
540 žáků


Martina Štanclová

máma 2 dětí, ředitelka Kouzelných škol

80 žáků


Kateřina Gančarčíková

máma 2 dětí, ředitelka ZŠ
83 žáků


Rostislav Novotný

táta 2 dětí, ředitel ZŠ Gajdošova, Brno
630 žáků


©  2021 - Zdravé fórum